Menu:

Bibliografie

Links:

De vrouw in het Götakanaal

Er wordt een dode vrouwe gevonden inde sluiskolk van Borenshult. Er waren geen vermisten gemeld en er liep geen opsporingsverzoek voor iemand wiens signalement met dat van de vermoorde overeenkwam.
Martin Beck, chef van de rijksmoordbrigade, tast volkomen in het duister. Met elke dag die verstrijkt, wordt de kans op een oplossing kleiner. Martin Beck is vastbesloten vol te houden tot hij de dader heeft gevonden.

Boekgegevens
Titel: De vrouw in het Götakanaal (1969)
Auteur: Sjöwall & Wahlöö
Originele titel: Roseanna (1965)
Vertaling: Cora Polet
Uitgeverij: AW Bruna ZB1289
ISBN: 90-449-1289-5
Omvang: 191 p.

Gelezen: 05-2007

BOB-score 3/5

De huidige generatie Scandinavische auteurs is zondermeer schatplichtig aan het Zweedse schrijversechtpaar Sjöwall & Wahlöö dat al in 1965 het eerste boek in de uiteindelijk tiendelige reeks over Martin Beck het licht deed zien.
In het eerste deel De vrouw in het Götakanaal maken we kennis met de 36 jarige adjudant Martin Beck van de afdeling moordzaken van de rijkspolitie in Stockholm. Beck komt collega Ahlberg uit Motala te hulp die wordt geconfronteerd met een dode vrouw die wordt opgebaggerd uit het kanaal. Probleem is dat lang onduidelijk blijft wie deze vrouw eigenlijk is, maar Beck en zijn collega's blijven hardnekkig onderzoeken.
Boek blijft na 40 jaar en weet ik hoeveel keer herlezen prima detective.